Arbo dienst

In de Arbowet is vastgelegd dat een werkgever zich moet laten bij staan door een bedrijfsarts bij de begeleiding van zijn zieke werknemers. Dit kan door een vaste bedrijfsarts in dienst te nemen, of een contract af te sluiten met een gespecialiseerde arbodienst die voor u een bedrijfsarts verzorgt. Uiteraard hangt de keuze tussen een eigen bedrijfsarts of de dienstverlening van een arbodienst onder andere af van de omvang van uw bedrijf.

Regiopoortwachters.nlregiopoortwachters.nl

Binnen het VerzuimZorgPakket werkt Driekleur verzekeringen samen met de gecertificeerde arbo- en re-integratiedienstverlener Regiopoortwachters.nl.   

Lees meer over Regiopoortwachters.nl!