Preventie+

Het is prettig dat uw medewerkers lekker in hun vel zitten. Hoe beter zij zich voelen hoe meer zij zich inzetten voor een goed bedrijfsresultaat. Dit is dan ook een goede reden om te blijven investeren in uw arbeidsorganisatie en uw mensen.

Regiopoortwachters.nl biedt met de optionele module Preventie+ een aantal zaken aan om er voor te zorgen dat verzuim zoveel mogelijk voorkomen wordt. De module bestaat uit drie optionele onderdelen, namelijk:

Risicomanagement

In dit onderdeel wordt gekeken naar de bedrijfsrisico’s op het vlak van gezondheid, welzijn en veiligheid. De arbeidsdeskundige casemanager ondersteunt u hierin door middel van:

 • Het opstellen en toetsen van een Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
 • Het opstellen van een bijbehorend plan van aanpak
 • Aanstellingskeuringen
 • Periodieke medische onderzoeken
 • Bedrijfshulpverlening

My Lifework

In dit onderdeel biedt Regiopoortwachters.nl in samenwerking met zusterorganisatie Lifework een digitaal gezondheidsportaal aan. Hierin treffen de werkgever en werknemer de volgende mogelijkheden aan:

 • Web based vragenlijsten voor vitaliteit, gezondheid, HRM en werkvermogen
 • Een preventief werknemersdossier
 • Een bibliotheek waar de werknemer informatie vindt over gezondheid, vitaliteit, inzetbaarheid en bevlogenheid
 • Zelftests voor de werknemer om te bepalen hoe het met hem gaat en of hij vordering in zijn inzetbaarheid maakt
 • Managementrapportages voor de werkgever

Inzet Beterwerkencoach

In dit onderdeel wordt een zieke werknemer geholpen op de volgende punten:

 • Snelle bemiddeling van werknemers naar zorgverleners (ziekenhuizen, revalidatiecentra, psycholoog, fysiotherapeut)
 • Binnen 5 werkdagen diagnose of start van de behandeling (bij de meeste aandoeningen)
 • Voorlichting over de relatie tussen arbeid & gezondheid
 • Het regelen van onderzoek en advies zoals inzetbaarheidsscans en vitaliteitprogramma’s
 • Voorlichting over vitaliteit en fitplanning
 • Bemiddeling naar preventiecursussen (voeding, beweging, stoppen met roken, omgaan met stress en alcohol)
 • Bemiddeling naar griepvaccinaties
 • Voorlichting over de veranderingen op de zorgmarkt
 • Voorlichting over een zo optimaal mogelijk gebruik van de zorgverzekering en vergoedingen