Verzuimmanagement+

De Wet Verbetering Poortwachter verplicht bedrijven om zieke werknemers vanaf de eerste ziektedag twee jaar lang nauwgezet te begeleiden naar een zo spoedig mogelijke werkhervatting.

Daar horen de volgende verplichtingen bij:

 • Het aanleggen van een re-integratiedossier
 • Het toepassen van een uitgeschreven re-integratiebeleid
 • Het inschakelen van een bedrijfsarts
 • Het inschakelen van een casemanager
 • De wetgever is streng: UWV kan sancties opleggen. Elke ondernemer doet er goed aan om voor het ziekteverzuimbeleid professionele ondersteuning, bijvoorbeeld een gecertificeerde arbodienst, in te schakelen

 

Regiopoortwachters.nl biedt met haar dienstverlening onderstaande gecertificeerde professionele ondersteuning:

 • Arbeidsmedische advisering en begeleiding van de zieke werknemer;
 • Arbeidskundig casemanagement;
 • Re-integratie-interventies;

 

Regiopoortwachters.nl verricht haar activiteiten op basis van een verzuimprotocol. In dit protocol is vastgelegd welke acties de bedrijfsarts en arbeidskundig casemanager ondernemen gedurende de periode van ziekte van de werknemer. Deze acties zijn gericht op re-integratie binnen het eigen bedrijf of, als dat niet mogelijk is, buiten het eigen bedrijf (2e spoortraject). Voorts wordt gezorgd voor tijdige rapportages over de voortgang, wat van belang is richting UWV, zowel bij een tussentijdse poortwachtertoets (voorkoming sancties) als bij de voorbereiding van het dossier ten behoeve van een WIA-aanvraag. Ook worden er re-integratie-interventies ondernomen, die er toe moeten leiden dat de zieke werknemer sneller weer aan de slag kan komen.

Re-integratie-interventies zijn o.a.:

 • Wachtlijstbemiddeling
 • Functionele lichamelijke belastbaarheidstrainingen
 • Functionele psychologische coaching
 • Inzet bedrijfsmaatschappelijk werk
 • Mediation
 • Re-integratie buiten het eigen bedrijf