WGA+

Als werkgever kunt u eigenrisicodrager worden voor de WGA. In dit geval is niet het UWV maar bent u als werkgever verantwoordelijk voor de WGA-uitkering. Daarnaast zorgt u als werkgever, samen met de werknemer, voor zijn re-integratie. Regiopoortwachters.nl ondersteunt u bij het re-integreren van deze groep werknemers.

De WGA+ module geeft dekking voor de volgende aspecten:

  • Arbeidsdeskundige beoordeling inzake het instroomrisico voor de WGA periode;
  • Uitvoeren van een voorlopige WGA Scan;
  • Indien de voorlopige WGA Scan de noodzaak uitwijst voert de arbeidsdeskundige een volledige WGA Scan uit;
  • Bij ontvangst WIA-beschikking: administratieve screening en advies Bezwaar & Beroep door de arbeidsdeskundige;
  • Arbeidskundig casemanagement interne en externe re-integratie tot en met het 12e ziektejaar;
  • Arbeidsdeskundige beoordeling geschiktheid voor theoretische re-integratiefuncties;
  • Arbeidsdeskundig loonwaardeonderzoek bij werkhervatting t.b.v. de bepaling van de korting op de WGA-uitkering;
  • Arbeidsmedische heronderzoeken tot en met het 12e ziektejaar op basis van indicatie;
  • Wachtlijstbemiddeling;