Ziektewet+

Als eigenrisicodrager verzorgt niet het UWV maar u de Ziektewetuitkering als een werknemer die onder deze regeling valt ziek wordt. Daarnaast zorgt u als eigenrisicodrager, samen met de werknemer, voor de re-integratie tot en met het tweede ziektejaar. Regiopoortwachters.nl ondersteunt bij de re-integratie van deze groep werknemers.

De Ziektewet+ module geeft dekking voor de volgende aspecten:

 • Arbeidsdeskundige beoordeling inzake het instroomrisico Ziektewet periode;
 • Voorlichtingsgesprek met de (ex-)werknemer bij een indicatie re-integratie 2e spoor;
 • Het organiseren van een extern re-integratietraject;
 • Een arbeidsdeskundige claimbeoordeling Ziektewet;
 • Het opstellen van een re-integratievisie 2e spoor;
 • Arbeidsdeskundig casemanagement 1e en 2e spoor (ook na dienstverband);
 • Arbeidsdeskundige beoordeling geschiktheid voor theoretische re-integratiefuncties;
 • Arbeidsdeskundig loonwaardeonderzoek bij werkhervatting;
 • Arbeidsmedische heronderzoeken tot en met het 2e ziektejaar;
 • Ten behoeve van Bezwaar en Beroep: arbeidsmedische beoordeling juistheid "UWV Ziektewetbeoordeling";
 • De werknemer ondersteunen bij een eventuele WIA-aanvraag;
 • Wachtlijstbemiddeling;