Bedrijfszorg

Heeft u een collectieve zorgverzekering afgesloten, dan kunt u rekenen op advies en ondersteuning bij de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Zo krijgt u kosteloos toegang tot tools en experts waarmee u op een laagdrempelige manier aan de slag kunt gaan met de gezondheid van uw medewerkers. Bovendien kunt u hiermee het belang van een gezonde leefstijl onder de aandacht brengen bij uw medewerkers.

Als werkgever krijgt u een steeds grotere verantwoordelijkheid als het gaat om de gezondheid en de inzetbaarheid van uw medewerkers. Zo doet bijvoorbeeld de overheid steeds vaker een beroep op uw maatschappelijke plicht als werkgever. Ook veranderingen in de privésituatie van uw medewerkers zijn van invloed op hun gezondheid. Dit brengt risico’s met zich mee voor uw organisatie en vraagt meer van uw aandacht.

Voorbeelden toenemende verantwoordelijkheden:

 1. Bij ziekte betalen werkgevers twee jaar het loon van hun medewerkers door;
 2. Werknemers werken langer door, waardoor u te maken krijgt  met oudere medewerkers die een groter risico lopen op gezondheidsklachten;
 3. Een toenemende ongezonde leefstijl kan klachten veroorzaken;
 4. Ook vraagt de combinatie van werk en privé, zoals mantelzorg en zorg voor het gezin, veel van de medewerker(s).

Medewerkers gezond aan het werk houden

Een gemiddeld bedrijf heeft een verzuimpercentage van 4% dat met de juiste inzet te beheersen is.

Bedrijfszorg is echter niet alleen gericht op het verzuim van vandaag. Samen werken we structureel aan het verbeteren van de gezondheid van uw medewerkers om hun duurzame inzetbaarheid te vergroten.

Hierbij zijn verzekeraars actief op drie gebieden: preventie en gezondheidsmanagement, verzuimmanagement en (medische) interventies. Zij bieden activiteiten om uw medewerkers gezond aan het werk te houden, helpen verzuim te beheersen en bevorderen bij uitval een snelle terugkeer door de inzet van (medische) interventies. Zo verhoogt u samen de productiviteit, doordat verzuim beperkt of voorkomen wordt.

Een aantal voorbeelden vindt u hieronder:

 • Fysieke interventie zorg
 • 1e en 2e lijns psychologie
 • Traumaopvang
 • Preventief onderzoek
 • Revalidatiezorg
 • Second Opinion van internationale topspecialist
 • Wachtlijstbemiddeling
 • Kostenbesparing bij interventies
 • Gezond werken test
 • Interventie verzekering voor bedrijven

Meer informatie over bedrijfszorg

De verschillende verzekeraars beschikken over uitgebreide brochures waar het onderwerp bedrijfszorg uitgebreid wordt toegelicht. Hieronder kunt u de verschillende brochures inzien.

PDF-pictogramcz-interventieverzekering.pdf

PDF-pictogram CZ zorgverzekeringen en bedrijfszorg via uw tussenpersoon

PDF-pictogramVitaliteit voor collectiviteiten ONVZ

PDF-pictogramVergoedingenoverzicht - WerkgeversZorgPakket Basis 2018 (6701322).pdf

Indien u verder geïnformeerd wil worden over de mogelijkheden van de bedrijfszorg dan geven wij u graag verder advies en uitleg.