Loonopgave

U kunt uw loonopgave voor het VerzuimZorgPakket gemakkelijk invoeren met behulp van de elektronische loonopgave. Indien u een Ziekengeldverzekering, Ziektewet of WGA verzekering heeft die niet in de volmacht van Driekleur is ondergebracht, ontvangt u automatisch bericht wanneer de loongegevens moeten worden aangeleverd.

Beschikt u naast de ziekengeldverzekering ook over een WGA ERD verzekering en/of een Ziektewet ERD verzekering, vink dan bij de vraag "soort verzekering" deze optie aan. Er zullen dan een aantal aanvullende gegevens opgevraagd worden.

 
1 Begin 2 Voltooid

Ingevuld door

Verzekeringsjaar 2017

Verzekeringsjaar 2017

Verzekeringsjaar 2017

Gelieve bij het invullen van de loonsommen rekening te houden met de ingangsdatum van de verzekering. 

Is uw verzekering later ingegaan dan 1 januari 2017?

 • JA: Geef de gevraagde loonsom op vanaf de ingangsdatum van de verzekering.
 • NEE: Geef de totaal gevraagde loonsom op over geheel 2017.

Gelieve de bedragen zonder punten en komma's in te vullen.

Gelieve bij het invullen van de loonsommen rekening te houden met de ingangsdatum van de verzekering. 

Is uw verzekering later ingegaan dan 1 januari 2017?

 • JA: Geef de gevraagde loonsom op vanaf de ingangsdatum van de verzekering.
 • NEE: Geef de totaal gevraagde loonsom op over geheel 2017.

Gelieve de bedragen zonder punten en komma's in te vullen.

Gelieve bij het invullen van de loonsommen rekening te houden met de ingangsdatum van de verzekering. 

Is uw verzekering later ingegaan dan 1 januari 2017?

 • JA: Geef de gevraagde loonsom op vanaf de ingangsdatum van de verzekering.
 • NEE: Geef de totaal gevraagde loonsom op over geheel 2017.

Gelieve de bedragen zonder punten en komma's in te vullen.

Totaal gerealiseerde loonsom op basis van het verzekerd loonbegrip (loon voor loonheffing (loonbelasting/premies volksverzekering c.q. fiscaal loon)) van alle werknemers exclusief de volgende gegevens (over te nemen van de verzamelloonstaat over het afgelopen jaar):

 • Werkgeverslasten;
 • Bonussen;
 • Transitievergoedingen;
 • Loon van DGA's;
 • AOW-gerechtigden;
 • Werknemers met een no-risk status;

Totaal gerealiseerde loonsom op basis van het verzekerd loonbegrip (loon voor loonheffing (loonbelasting/premies volksverzekering c.q. fiscaal loon)) van alle werknemers exclusief de volgende gegevens (over te nemen van de verzamelloonstaat over het afgelopen jaar):

 • Werkgeverslasten;
 • Bonussen;
 • Transitievergoedingen;
 • Loon van DGA's;
 • AOW-gerechtigden;
 • Werknemers met een no-risk status;

Totaal gerealiseerde loonsom op basis van het verzekerd loonbegrip (loon voor loonheffing (loonbelasting/premies volksverzekering c.q. fiscaal loon)) van alle werknemers exclusief de volgende gegevens (over te nemen van de verzamelloonstaat over het afgelopen jaar):

 • Werkgeverslasten;
 • Bonussen;
 • Transitievergoedingen;
 • Loon van DGA's;
 • AOW-gerechtigden;
 • Werknemers met een no-risk status;

Totale SV-loonsom (loon werknemersverzekeringen), gemaximeerd tot €53.701,- per werknemer met een flexibele arbeidsovereenkomst in geheel 2017.

Totaal SV-loonsom (loon werknemersverzekeringen), gemaximeerd tot €53.701,- per werknemer met een vaste arbeidsovereenkomst in geheel 2017.

Verzekeringsjaar 2018

Verzekeringsjaar 2018

Totaal gerealiseerde loonsom op basis van het verzekerd loonbegrip (loon voor loonheffing (loonbelasting/premies volksverzekering c.q. fiscaal loon)) van alle werknemers exclusief de volgende gegevens (over te nemen van de verzamelloonstaat over het afgelopen jaar):

 • Werkgeverslasten;
 • Bonussen;
 • Transititevergoedingen;
 • Loon van DGA's;
 • AOW-gerechtigden;
 • Werknemers met een no-risk status;

Totaal gerealiseerde loonsom op basis van het verzekerd loonbegrip (loon voor loonheffing (loonbelasting/premies volksverzekering c.q. fiscaal loon)) van alle werknemers exclusief de volgende gegevens (over te nemen van de verzamelloonstaat over het afgelopen jaar):

 • Werkgeverslasten;
 • Bonussen;
 • Transititevergoedingen;
 • Loon van DGA's;
 • AOW-gerechtigden;
 • Werknemers met een no-risk status;

Totaal geschatte SV-loonsom (loon werknemersverzekeringen), gemaximeerd tot €54.617,- per werknemer met een flexibele arbeidsovereenkomst in geheel 2018.

Totaal geschatte SV-loonsom (loon werknemersverzekeringen), gemaximeerd tot €54.617,- per werknemer met een vaste arbeidsovereenkomst in geheel 2018.