Uitkering van werknemer met Wajong mogelijk omlaag

17 november 2017

Heeft u een Wajonger in dienst? Dan is het goed om te weten dat de maximale Wajong-uitkering vanaf 1 januari 2018 omlaag gaat van 75% naar 70%. U merkt daar in enkele gevallen iets van, bijvoorbeeld als uw werknemer u gemachtigd heeft voor de betaling van zijn uitkering.

Als u gemachtigd bent

Heeft uw werknemer u gemachtigd om de betaling van zijn Wajong-uitkering via u te laten lopen? Dan ontvangt u door de verlaging per 1 januari 2018 mogelijk een lager bedrag van UWV.

Als uw medewerker oude Wajong heeft

Heeft uw medewerker oude Wajong en arbeidsvermogen, en heeft hij naast zijn uitkering inkomsten van minder dan 20% van het wettelijk minimumloon? Dan verlagen wij zijn uitkering naar 70% van het minimumloon. Als hij naast zijn uitkering meer dan 20% van het minimumloon verdient, dan merkt hij niets van de uitkeringsverlaging.

Als uw medewerker Wajong 2010 heeft

Heeft uw medewerker Wajong 2010, en verdient hij meer dan 80% van het wettelijk minimumloon? Dan merkt hij niets van de uitkeringsverlaging. Verdient hij minder dan 80%, dan gaat zijn uitkering omlaag. 

Vragen?

Heeft u vragen over de gevolgen van deze wijzigingen? Wij adviseren u graag.

Neem contact op

Bron: UWV