Vraag bij een ziekmelding naar de vermoedelijke duur van het verzuim

8 oktober 2018

Wanneer een werknemer zich ziek meldt, ligt het voor de hand dat u als werkgever wilt weten wat er aan de hand is. U mag echter slechts beperkt gegevens vragen aan een zieke werknemer.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in de beleidsregels ‘De zieke werknemer’ uiteengezet welke gegevens dat zijn. Die beleidsregels zorgden in de praktijk voor de nodige discussie, reden waarom het ministerie van SZW een document heeft gepubliceerd waarin uitleg wordt gegeven over deze beleidsregels. Hieruit volgt onder andere dat u de werknemer niet mag vragen naar een diagnose of behandeling door een arts, maar wel naar de vermoedelijke duur van het verzuim.

Bron: Adriaanse & van der Weel advocaten.