Twijfel over loondoorbetalingsplan

13 maart 2018

Het is zo’n drie jaar geleden dat werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland met het plan kwamen om de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte te verkorten van twee naar één jaar. Mooi dus voor de verenigingen dat kabinet Rutte III hun idee voor een groot deel heeft overgenomen. Inmiddels heeft VNO NCW echter op zijn minst bedenkingen tegen de verkorting die in het regeerakkoord is opgenomen. MKB Nederland gaat een stap verder en vindt dat het plan linea recta de prullenmand in kan.

Eerder al gaf UWV, die het tweede loondoorbetalingsjaar moet uitvoeren, aan dat verkorting niet zo’n handig idee is omdat de langere loondoorbetalingsperiode juist heeft gezorgd voor terugdringing van de arbeidsongeschiktheidslasten voor werkgevers. MKB Nederland heeft een andere reden waarom zij nu vinden dat de voorgestelde wijziging van de loondoorbetalingsperiode geen succes kan worden. Zij geven aan dat de uitwerking van het plan waarbij UWV aan zet is met zowel loondoorbetaling als re-integratie in het tweede ziektejaar. Dit zorgt volgens MKB Nederland voor veel te veel bureaucratie en daardoor zouden de kosten voor werkgevers alleen maar toenemen.

Het nieuwe idee van de werkgeversorganisatie is dat de loondoorbetalingsperiode verkort wordt tot drie maanden en dat daarna de markt het overneemt. De markt zijn in dit geval verzekeraars en die krijgen van MKB Nederland nog een advies mee. Volgens MKB Nederland moeten verzekeraars aan de bak met een standaardpolis en een premie die past bij het lage ziekteverzuim in het mkb: 1,4 procent (versus 4,4 procent in het grootbedrijf). "De premies die zij nu in rekening brengen zijn veel te hoog. We moeten toe naar een standaard verzekering, zoals in de zorg. Verzekeraars kunnen dan op prijs gaan concurreren en ondernemers kunnen polissen makkelijker met elkaar vergelijken."

Minister Koolmees is nu aan zet. Zijn voorganger lukte het niet om een slim plan te bedenken die aan alle wensen van de betrokkenen voldoet. Misschien komt hij uiteindelijk tot de conclusie dat de huidige regeling van loondoorbetaling bij ziekte eigenlijk wel goed in elkaar zit.

Bron: Enkwest