Wetsvoorstel compensatieregeling transitievergoeding aangenomen.

11 juli 2018

Het ‘Wetsvoorstel Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte’ is vorige week door de Tweede Kamer aangenomen. De kans dat de wet per 2020 in werking treedt, wordt daarmee steeds groter. UWV zal dan de transitievergoedingen, die u vanaf 1 juli 2015 aan langdurig arbeidsongeschikten hebt betaald (en nog zult betalen), terugbetalen uit het Algemeen Werkgeversfonds (Awf).

Indien u de komende twee jaar wordt geconfronteerd met langdurig zieke werknemers, is het raadzaam rekening te houden met deze nieuwe wet. Neem bij een beëindiging na twee jaar ziekte bijvoorbeeld in de vaststellingsovereenkomst op dat het einde het gevolg is van langdurige ziekte, zodat u dat later nog kunt aantonen bij UWV en op die manier de betaalde transitievergoeding kunt terugkrijgen.

Bron: Adriaanse van der Weel Advocaten