ONVZ wijziging basisverzekering 2019

25 september 2018

De gecombineerde leefstijlinterventie wordt vanaf 2019 vergoed uit de basisverzekering van ONVZ.

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een programma voor met name volwassenen met overgewicht. Het programma bestaat uit advies en begeleiding bij gezondere voeding en eetgewoonten, meer bewegen en gedragsverandering. Uw huisarts (of uw medisch specialist) kan u verwijzen naar een begeleider voor een gecombineerde leefstijlinterventie. U wordt hiervoor dan verwezen naar een leefstijlcoach, fysio- of oefentherapeut of een diƫtist.

Wat verandert er?

De gecombineerde leefstijlinterventie wordt vanaf 2019 vergoed uit de basisverzekering. Daarbij geldt geen eigen risico. Als naast de gecombineerde leefstijlinterventie andere zorg nodig is waarvoor de huisarts u doorverwijst, dan geldt het eigen risico voor die zorg wel.

Bron: ONVZ