Verzekeringen

De verschillende wetgevingen op het gebied van inkomensverzekeringen hebben er toe geleid dat er tal van verzekeringsopties worden geboden voor de werkgever en werknemer.

Werkgeversverzekeringen

Zo is er vanuit de wet bepaald dat u als werkgever voor de eerste twaalf jaar verantwoordelijk bent voor de werknemers. Verzekeraars bieden oplossingen om dit risico op te vangen.

lees meer

Werknemersverzekeringen

Als werkgever kunt u een aantal extra dekkingen bieden voor uw werknemers. Na twee jaar valt de zieke werknemer onder de WIA. Zodra ze hier onder vallen kan de werknemer ver terugvallen in inkomen. Om dit te voorkomen kunt u, als werkgever, deze inkomensterugval verzekeren.

lees meer

Collectieve ongevallen verzekering

Een andere verzekering die u als werkgever kunt aanbieden aan uw werknemers is de collectieve ongevallenverzekering. Indien zij als gevolg van een ongeval overlijden of blijvend invalide worden keert deze verzekering uit.

lees meer

Collectieve zorgverzekering

Ook kunt u als service naar uw werknemers een collectieve zorgverzekering afsluiten. Werknemers kunnen zo hun zorgverzekering afsluiten met een collectiviteitskorting.

lees meer