Collectieve ongevallen

Ongevallen zijn helaas niet altijd te voorkomen. Mocht er een ongeval plaatsvinden biedt u met de collectieve ongevallenverzekering een financieel vangnet waarmee de nasleep (deels) kan worden opgevangen.

De collectieve ongevallenverzekering is interessant voor bedrijven, scholen, stichtingen en verenigingen. U toon zich een betrokken werkgever, school of organisatie. U kunt namelijk financiële hulp bieden op het moment dat dit nodig is.

De collectieve ongevallenverzekering geeft dekking voor de rubriek overlijden en voor de rubriek blijvende invaliditeit. Bij beide rubrieken keert de collectieve ongevallenverzekering een eenmalig bedrag uit. Bij blijvende invaliditeit is dit bedrag onder andere afhankelijk van de mate van invaliditeit. Bij overlijden wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd.