Werkgever

U bent als werkgever bij arbeidsongeschiktheid de eerste twaalf jaar verantwoordelijk voor uw werknemers. Afhankelijk van uw situatie zijn er verschillende verzekeringsoplossingen waarmee u zich verzekert tegen dit financiële risico.

Verzuimverzekering

De misschien wel bekendste werkgeversverzekering is de verzuimverzekering. Onder de verzuimverzekering is het risico van de twee jaar loondoorbetaling gedekt. Wettelijk gezien bedraagt de loondoorbetalingsverplichting in het 1e en 2e jaar 70%. De meeste CAO's verplichten de werkgever echter om het 1e jaar 100% van het loon door te betalen.

lees meer

Ziektewet eigenrisicodragerverzekering

Werknemers (flexwerkers) die ziek uit dienst gaan hebben geen recht op loondoorbetaling vanuit de verzuimverzekering. Zodra de werknemer ziek uit dienst gaat valt hij/zij onder de ziektewet. Als werkgever kunt u er voor kiezen om de ziektewet publiek en/of privaat onder te brengen. Privaat wordt de Ziektewet eigenrisicoverzekering aangeboden.

lees meer

WGA eigenrisicodragerverzekering

Na twee jaar ziekte valt de werknemer onder de WIA. Afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid valt de werknemer onder de WGA of de IVA. De IVA wordt altijd bij het UWV ondergebracht. De WGA-dekking kan zowel publiek als privaat worden ondergebracht. Privaat wordt de WGA eigenrisicodragerverzekering aangeboden.

lees meer