Verzuim

Als werkgever bent u verplicht om het loon van een zieke werknemer gedurende twee jaar door te betalen. Wettelijk gezien bent u verplicht het loon voor 70% door te betalen. In de praktijk betekent dit op grond van CAO bepalingen meestal dat in het eerste jaar 100% en in het tweede jaar 70% moet worden doorbetaald.

Ziekteverzuim kan een flinke aanslag betekenen op uw bedrijfsvermogen. Met de Verzuimverzekering kunt u zich uitstekend indekken tegen dit financiële risico. De Verzuimverzekering geeft u, als werkgever, recht op een vergoeding per gemelde ziektedag, rekening houdend en verminderd met een met u overeengekomen eigenrisicoperiode. De vergoeding is gebaseerd op het verzekerde loon van de zieke werknemer op basis van werkdagen.

Een zieke werknemer kost u gemiddeld € 250,- per dag!


De Verzuimverzekering biedt u nog een aantal extra’s: 

  • Administratieve eenvoud. Doordat Driekleur verzekeringen is aangesloten op de verzuimapplicatie Verzuimsignaal hoeft er geen aparte opgave meer aan Driekleur verzekeringen te worden gedaan. Uw schadeaangifte is met deze koppeling automatisch geregeld.
  • Poortwachterproof. De dienstverlening van Regiopoortwachters.nl is poortwachterproof ter voorkoming van sancties vanuit het UWV. De Verzuimverzekering dekt de gevallen waarin het toch niet helemaal goed is gegaan, mits de adviezen van Regiopoortwachters.nl wel zijn opgevolgd en uiterlijk in de 8e ziekteweek een casemanager is benoemd.
  • De uitkeringen vinden per maand plaats na afloop van deze maand.
  • Verhaalsrechtsbijstand bij geschillen met uw werknemer en bij verhaal op derden, voor zowel u als werkgever als voor de werknemer.
  • Overlijdensuitkering.
  • Interventiekosten. De eerste kosten worden tot een maximum van € 5.000,- volledig vergoed, het meerdere voor 80%. Een positieve kosten-baten analyse is hiervoor wel de voorwaarde.
  • Werkhervattingscompensatie, na 104 weken, indien minder dan 35% WIA van het UWV.