WGA eigenrisicodragen

Na de ziekteverzuimperiode (twee jaar) blijft u als werkgever voor een periode van 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie en de uitkering van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers met een WGA-uitkering (35-80% arbeidsongeschikt). Ook bent u verantwoordelijk voor de volledig arbeidsongeschikte werknemer (WGA-uitkering 80%-100% arbeidsongeschikt) met een meer dan geringe kans op herstel.

In de praktijk komt die situatie veelvuldig voor. Om die financiële gevolgen het hoofd te kunnen bieden kiest u uit één van de volgende drie mogelijkheden:

  • U verzekert de gevolgen bij het UWV d.m.v. premiebetaling via een omslagstelsel, waarbij u meebetaalt voor anderen.
  • U wordt eigenrisicodrager en verzekert de gevolgen bij een particuliere verzekeraar. 
  • U wordt eigenrisicodrager en regelt een garantstelling.

De wijze van premievaststelling door het UWV en particuliere verzekeraars is verschillend en afhankelijk van de individuele situatie. Wat in beide gevallen wel nadrukkelijk aan de orde is, is dat u uw re-integratie-inspanningen terugverdient in de premiestelling. Hoe succesvoller u met re-integreren bent, hoe lager uw premielasten zullen zijn.

Onder onze verzekeringsdekking vallen voor een periode van maximaal 10 jaar de vergoeding van de WGA-uitkeringen die voor rekening van de eigenrisicodrager komen, inclusief de daarover verschuldigde werkgeverslasten.

Na twaalf jaar eindigt uw verantwoordelijkheid uit hoofde van de WIA en eindigt deze WGA eigen risico-uitkering. Hierna is de arbeidsongeschikte werknemer geheel aangewezen op de publieke regeling van het UWV. De werkgever mag 50% van de kosten (UWV premie, dan wel premie particuliere verzekering) in rekening brengen bij zijn werknemers.

De werkgever heeft er alle belang bij de zieke werknemer actief te benaderen om hem/haar weer zo snel mogelijk terug aan het werk te krijgen. Op deze manier wordt de arbeidscapaciteit van de betrokken medewerker weer optimaal benut, immers hoeft er geen vervangende dure kracht te worden ingeschakeld. Een actief en effectief verzuimmanagement zorgt er bovendien voor dat ook de kosten in de hand gehouden kunnen worden.