Ziektewet eigenrisicodragen

Als werkgever betaalt u uw werknemers, als zij ziek zijn, twee jaar loon door. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer.

In bepaalde gevallen krijgt de zieke werknemer een Ziektewetuitkering van het UWV. Als werkgever kunt u in deze situatie ook kiezen om eigenrisicodrager te worden. In deze situatie neemt u het heft in eigen handen en verzekert u het risico van de zieke werknemer op de private markt. Deze keuze kan een voordelige situatie opleveren doordat er minder premie betaald moet worden.

U kunt slechts voor een bepaalde groep eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden, namelijk:

  • Werknemers zonder ‘gewone’ arbeidsovereenkomst, zoals thuiswerkers en stagiairs;
  • Werknemers die bij u hebben gewerkt (en verzekerd waren) en daarna ziek worden;
  • Werknemers met een (tijdelijk) contract, van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte, zoals oproepkrachten;

Om te beslissen of het voor u aantrekkelijk is om eigenrisicodrager te worden, kunt u zich een aantal vragen stellen:

  • Liggen mijn ziektecijfers onder het gemiddelde van de branche? 
  • Is mijn verzuimbeleid zo strak georganiseerd dat dit onder het branchegemiddelde ligt? 
  • Zijn andere instanties beter in staat dan het UWV om het ziekteverzuim te verminderen?

Indien u één of meerdere vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, is het zeker aan te raden om het eigenrisicodragerschap Ziektewet te overwegen.