Werknemer

Als werkgever kunt u een aantal extra dekkingen bieden voor uw werknemers. Na twee jaar valt de zieke werknemer onder de WIA. Zodra ze hier onder vallen kan de werknemer ver terugvallen in inkomen. Om dit te voorkomen kunt u, als werkgever, deze inkomensterugval verzekeren.

WIA Bodem

Een werknemer die na de eerste twee jaar voor minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard heeft geen recht op een WIA-uitkering. De WIA Bodemverzekering zorgt alsnog voor een compensatie aan de werknemer, die op basis van het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt bepaald.

Lees meer

WIA Excedent

De WIA Excedent verzekering is een verzekering voor werknemers die arbeidsongeschikt worden en in de WIA terecht komen, waarbij het inkomen boven het maximum dagloon ligt. Er is ook een WIA Excedent verzekering die een aanvulling geeft voor werknemers waarbij het inkomen juist onder het maximum dagloon ligt.

Lees meer

WGA Hiaat (uitgebreid)

De WGA Hiaat of WGA Hiaat uitgebreid verzekering biedt de werknemer een extra aanvulling wanneer de hoogte van het inkomen terugvalt door het toedoen van de WIA.

 

Lees meer