WGA Hiaat (Uitgebreid)

Na twee jaar loondoorbetaling komt de werknemer in de WIA terecht. Vanaf dit moment kan het inkomen sterk dalen. De WGA Hiaat en de WGA Hiaat Uitgebreid bieden hier een aanvulling op.

Indien de zieke werknemer niet in staat is 50% van de verdiencapaciteit te verdienen vervalt hij in de vervolguitkering. Deze uitkering bestaat uit 70% van het arbeidsongeschiktheidspercentage berekend over het minimumloon. De uitkering houdt dus geen rekening met het laatst verdiende loon. In de praktijk betekent dit dus dat de werknemer sterk in inkomen achteruit gaat. Een WGA Hiaatverzekering vult de WGA-vervolguitkering aan.

In de situatie dat er minder dan 50% benut wordt van de restcapaciteit wordt de vervolguitkering aangevuld tot 70% van de zuivere arbeidsongeschiktheid. Dit heet ook wel het WGA Hiaat gat. Zie grafiek 7.

Bij de WGA Hiaat Uitgebreid wordt de vervolguitkering dan wel de loonaanvulling aangevuld tot het niveau van de loongerelateerde uitkering (70% dagloon) indien de restcapaciteit wordt benut. Zie grafiek 8.

In het geval de restcapaciteit niet wordt benut is de uitkering altijd tenminste 70% van het dagloon. Zie grafiek 9.

 

WGA Hiaat  Grafiek 7

WGA Hiaat uitgebreid (8)  Grafiek 8

WGA Hiaat uitgebreid (9)

 Grafiek 9