WIA Bodem

Een werknemer die na de loondoorbetalingsperiode van twee jaar voor minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard heeft geen recht op een WIA-uitkering. De WIA Bodem verzekering geeft hiervoor een oplossing.

Deze WIA Bodemverzekering geeft een compensatie aan de werknemer op basis van het arbeidsongeschiktheidspercentage. De invulling van dit product is per verzekeraar verschillend. Indien u meer informatie wil ontvangen kunt u contact met ons opnemen.

WIA Bodem